Tokyo, 2018

Night, Tokyo, 2018

Kabukicho, Tokyo, 2018

Akihibara, Tokyo, 2018

Akihibara, Tokyo, 2018

Kyoto, 2018

Meiji Jingu, Tokyo, 2018

Meiji Jingu, Tokyo, 2018

Shimokitazawa, Tokyo, 2018

Shimokitazawa, Tokyo, 2018

Wanted, Kyoto, 2018

Nishiki Market, Kyoto, 2018

Nishiki Market, Kyoto, 2018

Ginza, Tokyo, 2018

Ginza, Tokyo, 2018

Shibuya, Tokyo, 2018